Agile•1 Privacyverklaring

1. Algemeen

We zijn verheugd met uw belangstelling voor onze website. Agile1 acht het van primordiaal belang om uw persoonlijke gegevens met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Agile1 schikt zich derhalve naar de bepalingen van zowel de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als  de gedragscodes van de DDMA (“Dutch Dialogue Marketing Association”).

In deze privacyverklaring willen wij u ervan op de hoogte stellen welke gegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken bij uw bezoek aan onze website. Ook willen wij u te informeren over de maatregelen die wij op technisch en organisatorisch vlak genomen hebben om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

2. Verantwoordelijke gegevensverwerker

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Act1 Group - Agile1 The Netherlands B.V. De gegevensverwerking is door laatstgenoemde gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag.

Meer informatie vindt u hier: [link naar colofon].

Voor bijkomende vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring en dataveiligheid in het algemeen kunt u mailen naar info@agile1.de.

3. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Of en in welke omvang wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, is afhankelijk van de wijze waarop u gebruik maakt van onze website. Enerzijds kunt onze internetpagina's om zuiver informatieve redenen bezoeken, anderzijds kunt u gebruik maken van de aangeboden diensten, bijvoorbeeld onze downloadservice.

4. Bezoek van onze website voor zuiver informatieve doeleinden.

Indien u onze website voor louter informatieve doeleinden bezoekt, worden, behoudens de hierna vermeldde gegevens, geen persoonsgegevens door ons verzameld. In dit geval verzamelen en gebruiken wij alleen de van u afkomstige gegevens die wij automatisch van uw internetbrowser ontvangen, zoals bijvoorbeeld:

  • datum en tijdstip van bezoek;
  • type en instellingen van gebruikte internetbrowser;
  • besturingssysteem;
  • laatst bezochte internetpagina; en
  • IP-adres.

 

Bovenstaande gegevens verzamelen en gebruiken wij uitsluitend op anonieme wijze, en dit om het gebruik van de website te faciliteren, ons internetaanbod te verbeteren en statistische informatie te verkrijgen. Het IP-adres wordt door ons enkel voor de duur van uw bezoek opgeslagen. Er vindt geen persoonsgerelateerde evaluatie plaats.

5. Gebruik van aangeboden diensten

Pas wanneer u gebruik wil maken van de diensten aangeboden op onze website, kan het vereist zijn dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het betreft hier evenwel uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de diensten in kwestie. Voor zover de door ons ter beschikking gestelde invulvelden verstrekking van gegevens mogelijk maken, geschiedt zulks steeds op basis van vrijwilligheid, iets waarop u op desbetreffende plaats nogmaals wordt gewezen. De verzameling en het gebruik van uw gegevens geschiedt onder voorbehoud van de bepalingen van sectie 6 van deze privacyverklaring, en dit met het oog op een betere dienstverlening. Uitsluitend in dat kader geven wij uw gegevens door aan door ons zorgvuldig geselecteerde dienstverleners die ons technische en organisatorische steun verlenen. Overigens geven wij geen gegevens door aan derden, behalve wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

6. Verder gebruik van uw gegevens

Naast de door u verzochte dienstverlening, maken we tevens gebruik van uw gegevens voor marktonderzoek. In het kader daarvan onderwerpen we uw gegevens aan een evaluatie. Ook wensen wij op basis van uw gegevens u sporadisch via e-mail, telefoon, fax, brief of brochure op de hoogte te houden van nieuws en informatie over onszelf en ons assortiment aan producten en/of diensten. Daarvoor verzamelen, bundelen en evalueren we intern uw gegevens. Hiervoor vragen we evenwel steeds uw toestemming, toestemming die naar de toekomst toe ten alle tijd kan worden ingetrokken (zie verder).

Behalve deze toestemming, hebben we tevens minimaal één contactmedium via dewelke we u nieuws en informatie kunnen toesturen. Ook dit kunt u aanvinken in het daarvoor bestemde vakje.

Voor de verzending per e-mail van de bovengenoemde informatie maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, zodat u uw toestemming nogmaals moet bevestigen na ontvangst van een bevestigingsemail. Op die manier willen we er zeker van zijn dat het wel degelijk u bent die toestemming verleent. Deze toestemming dient meteen na ontvangst van de bevestigingsmail te geschieden, anders wordt deze automatisch uit onze database verwijderd.

Uw toestemming voor ontvangst van informatie over ons en de door ons aangeboden diensten kunt u te allen tijde herroepen. Uw herroeping kunt u ons zonder formaliteiten per e-mail, fax, brief of telefonisch meedelen. De hiervoor benodigde contactgegevens vindt u hier. Wanneer u de genoemde informatie per e-mail ontvangt, kunt u uw opzegging eveneens via een link aan het eind van deze e-mail uitoefenen.

7. Gebruik van cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in het kader van uw bezoek aan onze internetpagina’s door onze webserver naar uw internetbrowser worden gezonden en door uw browser op uw computer worden opgeslagen voor een volgend bezoek.

Deze cookies zijn bedoeld om:

  • het gebruik van de door u bezochte internetpagina's mogelijk te maken;
  • het einde van uw bezoek van onze website te kunnen vaststellen; en
  • uit te zoeken hoe gebruikers onze internetpagina's gebruiken, teneinde deze gebruiksvriendelijker te kunnen maken.

 

Uw gegevens worden door ons niet in cookies verzameld of opgeslagen. Wij gebruiken evenmin technologie om de door cookies verkregen informatie aan gebruikersgegevens te koppelen.

Overige gegevens over cookies en over hoe wij deze op onze internetpagina's gebruiken, en aanwijzingen over hoe u in uw internetbrowser het opslaan van cookies volledig kunt deactiveren, tot bepaalde internetpagina's kunt beperken of deze zodanig kunt configureren dat u automatisch een bericht ontvangt zodra een cookie ingesteld moet worden en u om een desbetreffende terugmelding wordt verzocht, vindt u in onze “Cookie Policy”.

8. Gebruik van analyse-tools

Onze internetpagina's maken gebruik van de volgende analyse-tools:

  • Google Analytics: 

Een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America (“Google”). We verzamelen en bewaren via deze webanalysedienst gegevens waaruit, gebruik makend van pseudoniemen, gebruiksprofielen worden gegenereerd. De aldus verkregen gebruiksprofielen worden gebruikt voor evaluatie van het bezoekersgedrag, om op die manier onze diensten aan te passen en te verbeteren die we op onze internetpagina’s aanbieden. Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van onze internetpagina's mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze internetpagina's wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gezonden en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op onze internetpagina's – wij hebben op onze internetpagina’s Google Analytics met de code “_anonymizedIP ();“ uitgebreid – wordt uw IP adres door Google evenwel in landen van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gezonden en daar ingekort. Op ons verzoek gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over het surfgedrag op onze website als website-exploitant op te stellen en om ons diensten te verlenen die verband houden met het internetgebruik van onze internetpagina’s.

Het in het kader van Google Analytics door uw internetbrowser doorgezonden IP-adres wordt niet aan andere data van Google gekoppeld. Ook onder pseudoniem aangemaakte gebruiksprofielen worden zonder uw uitdrukkelijke, afzonderlijk verleende toestemming niet aan persoonsgegevens gekoppeld. Niettemin kunt u het opslaan van cookies via de instellingen van uw browser verhinderen. Verdere informatie hieromtrent vindt u in onze Cookie Policy. Wij wensen u er wel op te wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website ten volle zult kunnen gebruiken.

Tevens kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en de aan uw gebruik van onze internetpagina's gerelateerde gegevens door Google verhinderen door de op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

De privacy-informatie van Google Inc. kunt u op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html raadplegen.

 

  • Pardot Marketing Automation System:

Systeem ontwikkeld door Pardot LLC, 950 Eeast Paces Ferry Road, Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot Marketing Automation System"). Het Pardot Marketing Automation System is een speciale software voor verzameling en evaluatie van de bewegingsprofielen van websitebezoekers. Voor zover Pardot LLC persoonsgegevens verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend in onze opdracht en conform onze instructies.

Pardot neemt deel in het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Unie door Pardot LLC vindt u op http://www.pardot.com/company/legal/safe-harbor-notice/. Algemene informatie over het Safe-Harbor-programma vindt u op http://www.export.gov/safeharbor/, waar u tevens de actuele Safe Harbor-certificering van Pardot LLC kunt inzien (http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=21036).

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij de functies van het Pardot Marketing Automation System grotendeels gedeactiveerd. In het bijzonder gebruiken wij het Pardot Marketing Automation System niet voor het tracken van IP-adressen. Ook hebben wij het plaatsen van cookies door het Pardot Marketing Automation System volledig gedeactiveerd. Wij gebruiken het Pardot Marketing Automation System uitsluitend om informatie die u van ons vraagt u ter beschikking te stellen en daarbij inzicht te verkrijgen welke informatie u bij ons besteld heeft. In dat kader hebben wij minimaal uw e-mailadres nodig, waar wij een link voor het downloaden van de gewenste informatie naar toe kunnen zenden. Eventuele verdere gegevensverstrekking geschiedt vrijwillig. De toestemming die hiervoor vereist is kunt u ons op de desbetreffende plaats afzonderlijk verlenen, waarbij u nogmaals op de hoogte wordt gesteld van de bijzonderheden met betrekking tot het gebruik van de ons langs deze weg ter beschikking gestelde gegevens, alsook over uw herroepingsrecht.

9. Herroepingsrecht en recht van bezwaar

Wij wijzen u op uw herroepingsrecht aangaande uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens. U kunt tevens steeds uw bezwaren overmaken betreffende de opmaak van onze internetpagina’s die dienen voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Neem hiervoor contact met ons op via de hier aangeboden contactgegevens.

10. Bescherming van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om verkregen en verzamelde gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen toevallige en opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen hacks door niet-geautoriseerde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in het kader van de technologische ontwikkelingen doorlopend verbeterd. De bestelprocedure, in het bijzonder de invoer en transfer van betaal- en creditkaartgegevens wordt via SSL-technologie versleuteld, teneinde niet-geautoriseerde toegang door derden te verhinderen.